Kiedy pracownikowi przysługuje urlop w wyższym wymiarze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik do końca kwietnia 2010 r. studiował na uczelni technicznej. Z końcem kwietnia 2010 r. został skreślony z listy studentów, gdyż z powodu poważnej choroby nie uczęszczał na zajęcia. W związku z powyższym przestał być studentem. Od początku maja 2011 r. podjął pracę i pracuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Od początki października 2013 r. do końca czerwca pracownik podjął znów naukę na uczelni, zakończoną w czerwcu 2014 r. uzyskaniem dyplomu inżynierskiego.

Jaki przysługuje pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego w roku 2014 w świetle art. 155 k.p.?

Według oceny pracodawcy za okres studiów wlicza się 8 –letni staż pracy, a dodatkowo do stażu pracy liczy się okres, kiedy pracował a nie był studentem, czyli był wyłącznie pracownikiem (nie pokrywają się okresy pobierania nauki i pracy), czyli od początku maja 2011 r. do końca września 2013 r., czyli dwa lata i 7 miesięcy. W związku z powyższym staż pracy pracownika osiągnął w czerwcu 2014 r. 10 lat i 7 miesięcy. Tak więc za 2014 r. pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX