Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę w dniu 31 lipca 2011 r. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na skutek likwidacji stanowiska pracy. W dniu rozwiązania umowy staż pracy tego pracownika wynosił 34 lata i 11 miesięcy. Spółka w Zakładowym Systemie Wynagradzania pracowników posiada wpis, iż ustalanie okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej następuje w oparciu o przepisy Zarządzenia Ministra Pracy i polityki Sosjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za okres zatrudnienia liczony jako suma okresów zatrudnienia w spółce i innych zakładach pracy.

Czy pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa z tytułu 35 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?