Kiedy pracownikowi przysługuje 50% podstawowej stawki diety za podróż służbową? - OpenLEX

Kiedy pracownikowi przysługuje 50% podstawowej stawki diety za podróż służbową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Pracodawca (jednostka budżetowa Powiatowy Urząd Pracy) podpisał z pracownikiem umowę o używanie pojazdu do celów służbowych. Siedziba pracodawcy mieści się w miejscowości Gniezno. Pracownik odbył podróż służbową w kilku miejscowościach poza Gnieznem, ale na terenie powiatu gnieźnieńskiego (urząd pracy obejmuje swoją działalnością teren powiatu gnieźnieńskiego). Pracownik przedstawił koszty podróży na druku "polecenie wyjazdu służbowego". Z umowy wynika, że koszty przejazdu będą zwracane według aktualnie obowiązującej maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej przepisami rozporządzenia. Z rozpisanych godzin podróży wynika, iż pracownik odbywał podróż ponad 8,5 godzin.

Czy pracownikowi przysługuje 50% diety, skoro oświadczył, że nie miał wyżywienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX