Kiedy pracownikowi będzie przysługiwało świadczenie przedemerytalne? - OpenLEX

Kiedy pracownikowi będzie przysługiwało świadczenie przedemerytalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie trzeba spełnić warunki odnośnie możliwości uzyskania zasiłku przedemerytalnego?

Zainteresowana osoba ma 39-letni staż pracy, we wrześniu 2022 r. skończy 54 lata. W dalszym ciągu ma zawartą umowę o pracę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX