Kiedy pracownik socjalny powinien być awansowany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba posiada dyplom ukończenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych (w zawodzie: pracownik socjalnym). W dniu 01.10.2002 r. rozpoczęła studia magisterskie na kierunku pedagogika. Dnia 29 czerwca 2007 r. uzyskała dyplom magistra na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiada również zrobioną specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w 2015 r. Obecnie zatrudniony jest jako specjalista pracy socjalnej. Posiada ponad 10 lat stażu pracy w zawodzie pracownika socjalnego. Pracownik uzyskał dwie następujące po sobie pozytywne oceny okresowe.

Czy wobec powyższego osoba powinna być obligatoryjnie awansowana na wyższy stopień awansu zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX