Kiedy pracownik socjalny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik socjalny, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę od 1 maja 2012 r.

W okresie:

- od 15.06.2016 r. do 13.12.2016 r. przebywał na zwolnieniu chorobowym,

- od 14.12.2016 r. do 02.05.2017 r. przebywał na urlopie macierzyńskim,

- 03.05.2017 r. do 12.12.2017 r. przebywał na urlopie rodzicielskim,

- od 13.12.2017 r. do 14.03.2018 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym,

- od 15.03.2018 r. do 06.10.2019 r. przebywał na urlopie wychowawczym.

Od 07.10.2019 r. do nadal świadczy pracę socjalną oraz przeprowadza rodzinne wywiady środowiskowe. W międzyczasie przebywał również na kilku zwolnieniach chorobowych oraz związanych z opieką nad chorym dzieckiem.

Kiedy pracownik socjalny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych?

Czy w tym roku należy już przyznać prawo do dodatkowych dni urlopu po 7.10.2022 r., czy dopiero w kolejnym roku kalendarzowym?

Czy urlop dodatkowy należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym?

Należy dodać, że w podanym okresie zatrudnienia urlop ten nie został przyznany ani razu z uwagi na przerwy w zatrudnieniu, spowodowane urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX