Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony od maja 2013 r. do października 2013 r. w ramach robót publicznych, na mocy porozumienia między urzędem pracy a zakładem pracy jego wynagrodzenie było w całości refundowane ze środków urzędu pracy.

Czy za ten okres od maja do października należy się pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., mimo iż jego wynagrodzenie było refundowane ze środków urzędu pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access