Kiedy pracownik może ubiegać się o ustalenie rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica urodzona 06.12.1961 r. jest zatrudniona od 01.09.1981 r. do chwili obecnej jako pielęgniarka instrumentariuszka (praca w warunkach szczególnych). Ma prawo do emerytury na podstawie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie złożyła jednak wniosku i nie korzysta z emerytury.

Czy jeżeli np. od 01.04.2017 r. w obrębie tej samej placówki medycznej zacznie pracować na innym stanowisku niezaliczanym do prac w warunkach szczególnych, będzie mogła po ukończeniu 60 lat ubiegać się o rekompensatę do emerytury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX