Kiedy pracownica nabędzie prawo do pierwszego urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica po długotrwałej nieobecności z powodu choroby (zwolnienia lekarskie od 03.10.2022 r. do 07.10.2022 r. oraz od 10.10.2022 r. do 04.04.2023 r., następnie świadczenie rehabilitacyjne od 05.04.2023 r. do 29.03.2024 r.), dostarczyła pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w dniu 02.04.2024 r.

Orzeczenie zostało wystawione z datą 04.03.2024 r. Z orzeczenia wynika, że niepełnosprawność istnieje od 25.10.2022 r. Ustalony stopień niepełnosprawności, tj. umiarkowany datuje się zgodnie z orzeczeniem od 11.12.2023 r.

W jaki sposób prawidłowo określić upływ przepracowania jednego roku, tj. od jakiej daty rozpocznie się bieg tego okresu, po którym pracownica nabędzie prawo do pierwszego urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Czy prawidłowym jest rozpoczęcie liczenia tego okresu od daty, od której ustalono stopień niepełnosprawności - umiarkowany, tj. od daty 11.12.2023 r., niezależnie od tego, że pracownica nie świadczyła pracy w okresie do 29.03.2024 r., przebywając na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz od tego, że orzeczenie zostało wystawione z datą 04.03.2024 r., a dostarczone pracodawcy w dniu 02.04.2024 r.?

Czy w roku kalendarzowym, w którym pracownica nabędzie prawo do pierwszego urlopu dodatkowego zgodnie z art. 19 ww. ustawy (rok, w którym upłynie 1 rok przepracowania) pracownica nabędzie prawo do dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze 10 dni, czy w wymiarze proporcjonalnym licząc od miesiąca, w którym pracownica to prawo nabędzie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX