Kiedy pracodawca powinien skierować na badania kontrolne pracownicę powracającą z urlopu macierzyńskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy będącej w ciąży zostało wystawione zwolnienie lekarskie na okres od 13 października do 16 listopada (na 35 dni). Po 24 dniach przebywania na zwolnieniu lekarskim, 6 listopada pracownica urodziła martwe dziecko i chciała skorzystać z urlopu macierzyńskiego. W trakcie trwania procedury zmierzającej do wydania aktu urodzenia dziecka lekarz wystawiał pracownicy kolejne zwolnienia lekarskie na okres od 17 listopada do 2 grudnia. Ostatecznie pracownica przedstawiła pracodawcy akt urodzenia dziecka i złożyła wniosek o urlop macierzyński od dnia porodu tj. od 6 listopada i od tego dnia rozpoczęła korzystanie z 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego.

Czy gdyby pracownica wracała do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, pracodawca powinien skierować pracownicę na badania kontrolne?

Czy gdyby pracownica po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przebywała na zwolnieniu lekarskim jeszcze przez 10 dni, pracodawca powinien skierować pracownicę na badania kontrolne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX