Kiedy pracodawca powinien oceniać czy łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem u niego pracy jest możliwe... - OpenLEX

Kiedy pracodawca powinien oceniać czy łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem u niego pracy jest możliwe organizacyjnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona w wymiarze pełnego etatu na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania urodziła dziecko 26 lutego 2016 r. Od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia 14 lipca 2016 r. został jej udzielony urlop macierzyński w wymiarze 20 tyg. Jednocześnie pracownica zwróciła się z prośbą o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni od dnia 15 lipca 2016 r. do 3 listopada 2016 r., w połączeniu z pracą w zakładzie w wymiarze 1/2 etatu. Wniosek pracownika został uwzględniony.

Czy w dniu 15 lipca 2016 r. pracodawca może powierzyć pracownicy inne stanowisko pracy z uwagi na to, iż praca w wymiarze 1/2 etatu na dotychczas zajmowanym stanowisku nie jest możliwa ze względów organizacyjnych, lub czy można powierzyć inny zakres czynności na dotychczasowym stanowisku, tak aby zmniejszony wymiar czasu pracy pracownicy nie miał negatywnego wpływu na szeroki zakres czynności Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX