Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik młodociany realizuje naukę w formie pozaszkolnej. Jak wygląda dofinansowanie kosztów kształcenia dla pracodawcy? Czy formę pozaszkolną traktuje się jak realizacja nauki w szkole branżowej (zawodowej), dokształcanie teoretyczne? Jakie dokumenty należy żądać od pracodawcy składającego wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dot. formy pozaszkolnej i jej ukończenia? Nadmieniam, że młodociany uczy się zawodu fryzjera, a pracodawca jest rzemieślnikiem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?