Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu pracodawca wypłacił pracownikowi kwotę w wysokości 74,24 zł z tytułu 1 dnia pracy w lutym (pracodawca uwzględnił ulgę podatkową i koszty podwyższone, wysokość zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 0 zł) oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop za marzec w wysokości 284,80 zł. Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od 9 lutego do czasu rozwiązania umowy czyli dnia 13 marca. W kwocie z tytułu ekwiwalentu nie uwzględniono ulgi podatkowej i kosztów uzyskania przychodu. Wysokość zaliczki na podatek wyniosła 25 zł, a składki na ubezpieczenie zdrowotne - 22,11 zł.

Czy wysokość wypłaconego wynagrodzenia została obliczona prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?