Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed dniem 1 lipca 2003 r. obowiązywała zasada wyrażona w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zgodnie z którą w razie zbiegu prawa do odprawy przewidzianej w ust. 1 i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi przysługuje jedna, korzystniejsza dla niego odprawa. W 2001 rozwiązano umowę za wypowiedzeniem z pracownikiem Zakładowej Straży Pożarnej na powyższych zasadach i wypłacono odprawę z przyczyn ekonomicznych. W 2002 r. pracownik został ponownie przyjęty do pracy. Emeryturę strażacką pobiera od 1997 r. W 2010 r. chce odejść na emeryturę.

Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?