Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urlop szkoleniowy przysługujepracownikowiobligatoryjnie, jeżeli pracodawca dofinansuje czesne za studia licencjackie, bądź magisterskie?

Pracownik rozpoczął studia licencjackie w 2008 r. bez wyraźnej zgody pracodawcy, tzn. nie miał podpisanej żadnej umowy na piśmie. Po zakończeniu każdego roku otrzymywał jednak zwrot 50% czesnego na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. Studia licencjackie ukończył w lipcu 2011 r. Kolejno podjął studia magisterskie. Po ukończeniu I roku złożył podanie o dofinansowanie czesnego, lecz nie zostało ono mu przyznane. Tytuł magistra obronił w lipcu 2013 r., natomiast wniosek o dofinansowanie dwóch lat magisterki złożył w październiku 2013 r. Dołączył do niego zaświadczenie z uczelni o poniesionych kosztach. Nadal nie miał zawartej umowy z pracodawcą. Nie wystąpił też z pisemnym wnioskiem o urlop szkoleniowy przed egzaminem.

Czy pracownik będzie miał roszczenia z tytułu niewykorzystania urlopu szkoleniowego?

Czy dofinansowanie czesnego przez pracodawcę będzie traktowane jako zgoda na dokształcanie pracownika, która będzie skutkowała obowiązkiem udzielenia urlopu szkoleniowego?

Czy bez znaczenia będzie fakt odmowy dofinansowania I roku studiów magisterskich przy zwrocie 50% czesnego łącznie za 2 lata studiów magisterskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?