Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT na postawie art. 11 ust. 1 u.p.t.u.?

Polski podatnik w grudniu 2016 r. zakupił towary w Hongkongu (na warunkach ex werk). Dnia 29.12.2016 r. zgłosił je do procedur celnych w Hamburgu (import na terytorium Niemiec). Następnie zaimportowany towar przemieścił na terytorium RP - towar w magazynie w styczniu 2017 r.

Obowiązek podatkowy powstanie 15. dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Powstała wątpliwość, czy będzie to 15.01.2017 r., czy 15.02.2017 r.?

Problemem jest tutaj określenie momentu dostawy towaru. Przyjmując za definicje dostawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel - to w tym przypadku dostawa miała miejsce już w grudniu 2016 r, a więc obowiązek podatkowy powstanie 15.01.2017 r. Przyjmując natomiast za miesiąc dostawy miesiąc, w którym faktycznie dostarczono towar z Niemiec na terytorium RP, to obowiązek powstanie w lutym 2017 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?