Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę na przyłączenie do własnej sieci elektroenergetycznej innego podmiotu (podmiot przyłączany to podmiot powiązany). Zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego pobrana będzie opłata za przyłączenie. Opłaty za przyłączenie do sieci ustala się (…) na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia. Najpierw spółka wystawi fakturę VAT za wstępną opłatę za przyłączenie (po podpisaniu umowy, jeszcze przed wykonaniem przyłączenia). Faktura za opłatę wstępną będzie wystawiona przez spółkę 17.12.2020 r., zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury, np. 10.01.2021 r. Po wykonaniu przyłączenia spółka znając już faktyczną wartość nakładów poczynionych na przyłączenie wystawi fakturę VAT lub fakturę korygującą za rozliczenie końcowe opłaty za przyłączenie. Wykonanie planowane jest na 31.03.2022 r., a faktura/faktura korygująca zostanie wystawiona do 15.04.2022 r.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla obu tych faktur?

Czy faktury te należy oznaczać kodem GTU w JPK_V7M? Jakim kodem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?