Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Spółka z o. o. świadczy usługi w zakresie serwisowania oprogramowania. Zgodnie z umową zawartą na 3 lata, ustalono wynagrodzenie ryczałtowe roczne, które jest płatne w czterech równych ratach na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada. Przykładowo, spółka podpisała umowę na świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10.000 zł rocznie. Kwota ta będzie płatna na podstawie faktur wystawionych w następujących terminach: 28 lutego - kwota 2500 zł, 31 maja - kwota 2500 zł, 31 sierpnia - kwota 2500 zł, 30 listopada - kwota 2500 zł.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?