Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kupień Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie umów dotyczących odpłatnego przekazania przedsiębiorstwo wodociągowe przyjmuje na majątek sieci sieci wod-kan, które zostały wybudowane przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Obowiązek wykupu przedmiotowych sieci wynika z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz art. 49 Kodeksu cywilnego. Załącznikiem do umowy jest protokół przekazania przejęcia sieci wod-kan, w którym wskazana jest data przekazania sieci, wartość oraz data budowy sieci.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?