Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Firma komputerowa (firma A) działając jako przedstawiciel, zawarła umowę pośrednictwa przy zawieraniu umów o abonament i świadczenia usług multimedialnych z firmą (firma B), świadczącą usługi w zakresie rozprowadzania drogą satelitarną kodowanych programów telewizyjnych oraz innych usług multimedialnych. Za świadczenie ww. usług firma A wystawia faktury, zgodnie z umową, tj. po otrzymaniu rozliczenia od firmy B określającego ilość zawartych umów o abonament, w poprzednim miesiącu. Firma B przesyła takie rozliczenie do firmy A w terminie do 20-go dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. Na tej podstawie, w terminie 7 dni, firma A wystawia fakturę, z terminem płatności 14 dni. W tej sytuacji, za usługi świadczone np. w czerwcu, termin zapłaty przypada w dopiero w sierpniu, a faktura jest wystawiona po 20. lipca.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe w świetle r.z.n.p.? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w firmie A?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?