Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 15 kwietnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Spółka podpisała umowę o dostarczanie i montaż systemu (cena obejmuje m.in. urządzenia, ich montaż, aktywację, szkolenie z obsługi systemu). Fakturowanie ma się odbywać na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych, potwierdzających odbiór systemu przez określoną jednostkę organizacyjną zleceniodawcy.

Czy dla określenia obowiązku podatkowego znajdzie zastosowanie art. 19 ust. 14 u.p.t.u., tj. według zasad określonych w art. 19 ust. 13 pkt 2 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację