Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stan faktyczny: Nieruchomość, która posiada 6 lokali wydzielonych, ma jedną księgę wieczystą budynku i dla każdego lokalu osobne księgi lokalowe (6), nie jest zgłoszona nieruchomość nigdzie jako wspólnota mieszkaniowa.

Czy w związku z tym, z mocy prawa taki "podmiot" jest już wspólnotą mieszkaniową, czy należy gdzieś to zgłosić?

Muszą sobie nadać numer NIP i REGON?

Kolejnym pytaniem jest to, czy założenie wspólnoty mieszkaniowej/nadanie numeru REGON, NIP, wybranie zarządcy profesjonalnego, może zrobić jeden z sześciu właścicieli lokali?

Czy tylko jeden?

Połowa?

Potrzebna jest jakaś uchwała mieszkańców w tej sprawie?

Czy najpierw należy wybrać z pomiędzy nimi zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX