Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

W związku z faktem, że w ostatnim okresie coraz częściej zdarzają się interpretacje, iż zaliczki na zamawiane usługi w wysokości 100% kwoty należnej za tę usługę należy uznawać za przychód podatkowy w chwili otrzymania zaliczki, mamy pewne wątpliwości. Spółka organizuje kursy na prawo jazdy. Kursy zazwyczaj trwają do 3 miesięcy. Po tym okresie spółka wystawia rachunek, który następnie ujmuje w księgach rachunkowych oraz jako przychód podatkowy. Strony uzgadniają, że płatność za kurs może następować albo jednorazowo przed rozpoczęciem kursu (w dniu zapisu) albo w ratach w czasie trwania kursu a ostatecznym terminem uregulowania całości należności za kurs będzie zakończenie kursu i wydanie świadectwa ukończenia. Otrzymana zapłata nie ma charakteru ostatecznego i definitywnego. W każdej chwili kursant może zrezygnować z kursu i wówczas otrzymuje zwrot całościowy (jeżeli nie rozpoczął kursu) lub częściowy (jeżeli zwrot następuje po upływie jakiegoś czasu).

Czy spółka prawidłowo postępuje ujmując w przychodach podatkowych wystawione rachunki już po zakończeniu kursu a wpłaty na poczet kursu (przed rozpoczęcie lub w trakcie trwania kursu) traktuje jako zaliczki na poczet usługi, która będzie wykonywana w okresie późniejszym, przyjmując że okres rozliczeniowy usługi szkoleniowej to czas od momentu zapisu na kurs do momentu zakończenia kursu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?