Kiedy powstaje przychód z tytułu świadczenia usługi organizowania przewozów towarów na trasie Polska-Niemcy? - OpenLEX

Kiedy powstaje przychód z tytułu świadczenia usługi organizowania przewozów towarów na trasie Polska-Niemcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka polska zawarła ze spółką niemiecką umowę na organizowanie przewozów towarów na trasie Polska-Niemcy. W umowie tej zostały zawarte również informację o rozliczeniach i sposobie zatwierdzania dokumentów rozliczeniowych. Ma to być w formie samofakturowania według art. 106d u.p.t.u. (spółka niemiecka wystawia dokument w imieniu i na rzecz spółki polskiej) a wystawione przez spółkę niemiecką dokumenty są dostępne w formie elektronicznej (na portalu internetowym, do którego spółka polska otrzymała od spółki niemieckiej login i hasło do konta założonego wyłącznie dla spółki polskiej). Spółka polska otrzymuje w ramach dokumentu samofakturowania Gutschrift, wystawiony wg niemieckich przepisów.

Jak należy poprawnie wykazać daną transakcję w podatku dochodowym spółki polskiej - czy według daty zakończenia usługi?Otrzymany dokument jest wystawiony później niż wykonana usługa bądź też w trakcie okresu rozliczeniowego.

Po jakim kursie spółka polska powinna przeliczyć dokument dla celów podatku dochodowego?Dokument wystawiony jest za określony przedział czasowy (miesiąc) jednak data wystawienia jest inna niż okres za jaki została wykonana usługa. okres obejmuje pełny miesiąc i Gutschrift wystawiony jest po zakończeniu miesiąca (np. usługa za 04.2017 r. i data wystawienia dokumentu 01.05.2017 r.) a czasem w trakcie jego trwania (usługa za 05.2017 r., a data wystawienia dokumentu 15.05.2017 r.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX