Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czynsz dzierżawny wynikający z podpisanej umowy ustalony został w kwintalach pszenicy za okresy półroczne, płatność pierwszej raty (I-VI) ustalono na 30 października, płatność drugiej raty (VII-XII) na 28 lutego następnego roku. Cena kwintala pszenicy jest ustalana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dla konkretnego województwa z 6 miesięcy danego półrocza. Trzeba podkreślić, że dane za ostatni miesiąc półrocza ogłaszane są przez GUS z opóźnieniem, tj. w następnym miesiącu lub nawet później. Czyli najwcześniej około 20 dnia następnego miesiąca wiadomo jaka będzie wartość czynszu.

Kiedy spółka powinna wystawić fakturę za I i II półrocze i do jakiego miesiąca zaliczyć przychód?

Kiedy trzeba wystawić fakturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?