Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r.

PYTANIE

Jesteśmy osobą prawną, która posiada obiekt biurowy w którym znajdują się lokale podlegające wynajmowi. Z podpisanej umowy z najemcą wynika, że najemca będzie uczestniczył w kosztach wykończenia lokalu. W związku z powyższym przez wynajmującego została wystawiona faktura na roboty wykończeniowe lokalu w wysokości ok. 60% poniesionych kosztów na wykończenie tego lokalu. Usługa została wykonana i zapłacona. Z umowy wynika, że w związku z tym, że najemca partycypuje w kosztach wykończenia lokalu to w okresie 5 lat czynsz za najem zostaje określony w niższej wartości.

Kiedy powstaje przychód wynikający z faktury na roboty wykończeniowe?

Jeżeli zgodnie z ogólną zasadą czyli w momencie wykonania usługi, co jest tożsame z wystawieniem faktury, to czy można temu przychodowi przypisać koszty wykończenie lokalu (w części w jakiej najemca partycypuje w kosztach) jako koszty bezpośrednie?

W innym przypadku gdyby została zwiększona wartość środka trwałego o całą wartość wykończenia lokalu (łącznie z wartością która była fakturowana na najemcę), to zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p nie stanowiłyby kosztów uzyskania przychodu odpisy z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie czyli w wartości wyfakturowanej na najemcę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?