Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Na podstawie zawartej umowy agencyjnej świadczymy usługi, za które otrzymujemy wynagrodzenie (prowizję). Na poczet świadczonych u usług, otrzymujemy w danym miesiącu 3 zaliczki, po otrzymaniu których wystawiamy faktury zaliczkowe. Zgodnie z umową ostateczne rozliczenie usługi za dany miesiąc następuje 19 dnia następnego miesiąca, w ciągu 3 dni od tej daty mamy obowiązek wystawienia faktury VAT lub faktury korekty, na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokościa prowizji wnynikająca z ostatecznego rozliczenia, a sumą otrzymanych zaliczek.

Kiedy powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?

Czy w miesiącu wykonania usługi, czy w miesiącu ostatecznego rozliczenia prowizji, potwierdzonego fakturą lub fakturą korektą (czyli następnym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?