Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku robót polegających na montażu znaków drogowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Spółka zajmuje się produkcją i montażem znaków drogowych. Na zlecenie gminy wykonała i dokonała montażu oznaczeń drogowych. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 22 maja 2016 r. Faktura została wystawiona w dniu 6 czerwca 2016 r.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku należnym w przypadku wymienionych wyżej robót - w maju czy w czerwcu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access