Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Spółka matka wynajmuje biuro od firmy zewnętrznej, które podnajmuje swoim spółkom córkom. Od firmy zewnętrznej otrzymuje oddzielne faktury za wynajem, energię, wodę.

Zgodnie z umową zawartą między spółką matką a spółkami córkami spółka matka wystawia faktury za wynajem z terminem płatności do 10. dnia następnego miesiąca oraz refaktury za energię, wodę (termin płatności za energię, wodę nie został określony w umowie).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wynajmu biura w spółce matce z tytułu wystawionych faktur sprzedaży, a kiedy spółki córki mogą odliczyć VAT naliczony z tytułu tej usługi?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu refaktury energii i wody w spółce matce a kiedy spółki córki mogą odliczyć VAT naliczony?

Czy spółka matka prawidłowo postępuje wystawiając odrębne faktury za wynajem, energię i wodę ze stawkami VAT właściwymi dla poszczególnych usług (23% wynajem) i mediów (energia 23%, woda 8%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?