Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 8 marca 2016 r. otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie rozbudowy strefy dostaw w naszej fabryce od powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (oczywiście przed otrzymaniem pozwolenia nie użytkowaliśmy budynku). Budynek ten został dobudowany do innego budynku - łączy ich jedna ściana. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z naszym urzędem miasta, który jest zdania że obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia 2017 r. powołując się na orzeczenie NSA II SA/Po 390/10, wyrok WSA w Poznaniu z 15 września 2010 r. oraz art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach lokalnych – "Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem." My jednak jesteśmy zdania, że obowiązek podatkowy powstaje w następnym miesiącu po wydaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?