Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy hurtownię odzieży. Część towarów oddajemy w komis dla Poczty Polskiej. Towary wydawane są na podstawie WZ. Po zakończonym miesiącu. Poczta wystawia nam zestawienie sprzedanych towarów i na podstawie tego zestawienia wystawiamy fakturę za sprzedany towar w kwocie pomniejszonej o prowizję należną dla komisanta. Zestawienie sprzedaży np. za czerwiec otrzymujemy dopiero 10 lipca i fakturę wystawiamy z datą 10 lipca. Termin płatności wynosi 14 dni.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?