Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku najmu nieruchomości stanowiącej własność uczelni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2017 r.

PYTANIE

Uczelnia oddała w użytkowanie spółce z o.o, na podstawie umowy najmu nieruchomość własną na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia przedszkola i żłobka. Umowa podpisana została we wrześniu 2016 roku. Od tego czasu najemca prowadził remont w celu przystosowania pomieszczeń do prowadzenia ww. działalności. Przedszkole i żłobek rozpoczęło działalność od 1 września br. Do chwili obecnej, tj. do września br. włącznie uczelnia deklarowała ww. nieruchomość jako zwolnioną z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 1. Korekta, w związku z rozpoczęciem działalności ma zostać złożona od października br.

Czy to jest prawidłowe działanie?

Czy uczelnia nie powinna złożyć korekty już w roku ubiegłym po podpisaniu umowy i opodatkować nieruchomość oddaną w najem?

Jeśli tak to jaką stawką ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX