Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A (czynny podatnik UE, z siedzibą na terenie UE) posiada w ofercie oprogramowanie serwisowe dedykowane dla mechaników (C), pozwalające na dostęp do informacji technicznych. Jest to wersja online, z której korzysta się na platformie będącej własnością (A), po wykupieniu kodu aktywacyjnego, który ważny jest zwykle 12 miesięcy np. od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Firma B jest pośrednikiem między firmą A a firmą C. Firmy C zainteresowane zakupem takiego kodu składają zamówienie do firmy B, które to firma B realizuje za pośrednictwem specjalnego serwisu Licencje, który jest własnością firmy A. Kiedy A zamówienie zrealizuje do wysyła na maila wskazany przez B informacja o gotowości realizacji złożonego zamówienia oraz wystawia fakturę sprzedaży dla B. Udostępniany przez A kod aktywacyjny zostaje wysłany do firmy B, a następnie firma B wystawia fakturę firmie C przesyłając kod

Czy słusznie firma B zakup kodu aktywacyjnego traktuje jako import towaru w dacie wystawienia faktury przez A?

Czy zakup dla firmy B zakup kodu aktywacyjnego będzie importem usługi w dacie wystawienia faktury przez A?

Czy słusznie obowiązek od sprzedanych kodów aktywacyjnych dla C, firma B wykazuje w terminie płatności wskazanej na fakturze dla firmy C?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację