Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komornika oraz obowiązek dla licytowanego dłużnika, w imieniu którego komornik występuje jako płatnik VAT, w przypadku licytacji nieruchomości i rzeczy ruchomych?

Wydaje się, że jeżeli chodzi o funkcję płatnika, to dopóki komornik nie przekaże środków z egzekucji wierzycielom dłużnika (lub ew. pozostałej części jemu samemu), to u tego dłużnika nie wystąpi obowiązek podatkowy, gdyż art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. uzależnia ten obowiązek od daty otrzymania całości lub części zapłaty.

Zapłata zaś przez nabywcę za nabywany majątek do czasu uprawomocnienia się planu podziału nie może być przekazana dłużnikowi lub jego wierzycielom. Wydaje się, że podobnie należałoby traktować obowiązek podatkowy u komornika z tytułu świadczonych przez niego usług, w świetle § 2 rozporządzenia ministra finansów z 18.09.2015 r. Tu jednak występują różne sytuacje: w przypadku egzekucji z nieruchomości środki przekazane jako zapłata przez nabywcę pozostają na rachunku depozytu sądowego, natomiast przy egzekucji z rzeczy ruchomych (lub np. z wierzytelności) wpływają na rachunek komornika. Tyle tylko, ze do czasu uprawomocnienia się planu podziału (opracowanego przez tego komornika, bez konieczności zatwierdzenia przez sąd – i tu też różnica w stosunku do egzekucji z nieruchomości, gdzie sporządzony przez komornika projekt planu podziału zatwierdzany jest przez sąd), komornik nie może tymi środkami dysponować, w tym w szczególności nie może ich wykorzystać na cele własne, pobierając wcześniej własne wynagrodzenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?