Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług w poniższych przykładach (są to usługi ciągłe):

1)

faktura wystawiona w maju, dotyczy okresu od 1-30 kwietnia (VAT należny i naliczony należy wykazać w kwietniu?)

2)

faktura wystawiona w kwietniu, dotyczy okresu częściowo marca i kwietnia (VAT naliczony i należny w kwietniu?)

3)

faktura wystawiona w kwietniu dotyczy okresu częściowo kwietnia i maja (VAT naliczony i należny w maju?)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?