Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A zawarła w marcu 2017 r. z kontrahentem z USA umowę na wykonanie usługi. Zgodnie z zawartą umową, umowę tą może również wykonać Spółka B bez potrzeby zawierania aneksu. Kontrahent wpłacił zaliczkę Spółce A w 03.2017 r. Spółka A wystawiła fakturę na otrzymaną kwotę zaliczki i wykazała eksport usług w deklaracji VAT za 03.2017 r. Potem jednak Spółka A i B podpisały między sobą porozumienie, o tym że usługę będzie wykonywała Spółka B. Spółka A chce przelać Spółce B otrzymaną od kontrahenta zaliczkę.

Spółka B nie będzie świadczyć żadnej usługi dla Spółki A. Końcową fakturę dla kontrahenta zagranicznego wystawi Spółka B i wykaże eksport usług (eksport usług na pozostałą do zapłaty kwotę). Spółka B nie będzie działać jako podwykonawca Spółki A. Usługa dla kontrahenta nie została jeszcze zakończona.

Czy Spółka B powinna wystawić notę obciążeniową dla Spółki A (samo przelanie zaliczki między spółkami nie wiąże się z żadną usługą)?

Czy Spółka A powinna skorygować wystawioną fakturę zaliczkową dla kontrahenta do 0.00, a Spółka B wystawić fakturę na otrzymaną zaliczkę i wykazać eksport usług? Jeśli tak to, w którym miesiącu?

Kiedy Spółka B powinna wykazać eksport usług (od kwoty otrzymanej zaliczki) - w miesiącu otrzymania zaliczki od Spółki A, czy może w miesiącu, w którym pierwotnie Spółka A otrzymała zaliczkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?