Kiedy powstają przychody z pośrednictwa w udostępnianiu usług chmurowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. jest sprzedawcą pośrednim licencji programu Microsoft 365 w systemie rocznym. Transakcja wygląda następująco: Spółka kupuje od pośrednika współpracującego z firmą Microsoft licencje/dostęp do platformy z licencjami i odsprzedaje je końcowemu klientowi. Klient składa zamówienie na licencje jednocześnie akceptując warunki licencji Microsoft. W momencie złożenia zamówienia i zaakceptowania warunków licencji uzyskuje dostęp do platformy z programami/licencjami. W tym dniu pośrednik (w przypadku systemu rocznego) wystawia nam fakturę pisząc Microsoft 365 Apps 1Y z 14 dniowym terminem płatności a Spółka wystawia taką samą fakturę z doliczoną marżą ostatecznemu klientowi. Przychód rozpoznajemy w całości w dacie faktury (uzyskania dostępu przez klienta), ewentualnie w dacie płatności jeżeli nastąpiłaby przed uzyskaniem dostępu. Koszt rozpoznajemy w dacie faktury (uzyskania dostępu).

Z uwagi na fakt, że są to okresy roczne (najczęściej obejmujące przełom lat) Spółka nie wie czy może powyższą sytuację traktować jak "towar", czyli rozpoznawać w całości przychód i koszt w danym miesiącu/roku podatkowym czy powinna podatkowo zastosować rozliczenie w czasie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX