Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zatrudniona jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, niebędąca nauczycielem jest zatrudniona na 4,74/18 etatu na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Przysługuje jej 7 dni urlopu. Kiedy ten urlop powinien być wykorzystany? Czy w czasie ferii zimowych, czy w dniach kiedy ma zajęcia lekcyjne? A jeśli nie wykorzysta urlopu czy możemy wypłacić ekwiwalent za ten urlop jako nauczycielowi, czy pracownikowi administracyjnemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?