Kiedy ponownie wszcząć postępowanie w sprawie o wydanie potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 2 lutego do tut. Urzędu wpłynął wniosek Dyrektora Szpitala w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zostało wszczęte postępowanie i tym samym skierowany wniosek do MGOPS o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny kilka razy odwiedzał osobę X, jednakże bez możliwości zastania. Skontaktował się telefonicznie z partnerem osoby X i otrzymał informacje, że ta osoba mieszka w innej Gminie. Pracownik sporządził notatkę służbową i przekazał do Gminy. Gmina zawiadomieniem wraz z uzasadnieniem (zgodnie z art. 65 k.p.a.) przekazała wniosek do Gminy, w której zamieszkuje osoba X. Gmina ta za jakiś czas przysłała decyzję umarzającą w całości postępowanie, które wszczęła i przekazała wniosek ponownie do tut. Urzędu celem ponownego rozpatrzenia, ponieważ ich pracownik socjalny uzyskał informacje od osoby x, iż jej centrum życiowym jest nasza Gmina i ona czasowo przebywa na ich terenie.

Czy teraz powinniśmy ponownie wszcząć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX