Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma otrzymała fakturę od firmy z siedzibą w USA na zakup praw do cyfrowej wersji zdjęcia. Z regulaminu wynika, że kupując zdjęcia kupuje licencje na używanie znaku graficznego, ale pod pewnymi warunkami np. w opcji standardowej nie może być powielany w ilości powyżej 500.000, nie może być wykorzystywany przy logo produktu.

Czy w taki zakup powoduje konieczność pobrania podatku u źródła?

Płatność jest dokonywana kartą kredytową i nie ma możliwości potrącenia podatku. Sprzedawca ma numer NIP z przedrostkiem UE.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?