Kiedy podmiot udzielający świadczeń ma prawo obciążenia pacjenta ich koszami? - OpenLEX

Kiedy podmiot udzielający świadczeń ma prawo obciążenia pacjenta ich koszami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SPZOZ może obciążyć kosztami udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjenta, który dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przedłożył po upływie rocznego terminu, o którym mowa w art. 50 ust. 12 u.ś.o.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX