Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot, który przygotował program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako opis przedmiotu zamówienia, będzie podlegał wykluczeniu z udziału w zamówieniu udzielanym na zasadach "zaprojektuj i wybuduj" na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?