Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB przeprowadził kontrolę obiektu budowlanego – budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej. W trakcie kontroli stwierdzono, że obiekt jest w złym stanie technicznym stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Obiekt jest nieużytkowany od 18 lat. Organ nadzoru wydał postanowienie w oparciu o art. 62 ust. 3 w zw. z art. 81c ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., w którym nakazał inwestorowi wykonanie ekspertyzy technicznej przedmiotowego obiektu. Przedłożona ekspertyza techniczna jednoznacznie wskazuje na rozbiórkę, przy czym widnieje w niej zapis następującej treści: "należy wykonać rozbiórkę obiektu w ten sposób, aby nie dokonać naruszenia ściany nośnej wspólnej, występującej pomiędzy przedmiotowym budynkiem a budynkiem położonym na działce sąsiedniej. Ze względu na to roboty rozbiórkowe winny być poprzedzone projektem rozbiórki i poprowadzone pod nadzorem osoby upoważnionej bez użycia sprzętu zmechanizowanego przenoszącego drgania".

Jaką decyzję i na podstawie jakiego artykułu powinien wydać PINB?

Czy na tym etapie postępowania możemy nakazać inwestorowi wykonanie projektu rozbiórki?

Jeśli tak, to na podstawie jakiego artykułu pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?