Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydział Rodzinny i Nieletnich zwrócił się do GOPS-u w sprawie z urzędu o ustanowienie kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną przebywającą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym. Sąd wezwał do wskazania kuratora.

Czy ośrodek pomocy społecznej jest zobligowany po otrzymaniu takiego pisma do wyznaczenia kuratora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?