Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik referatu, który posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców i inne osoby kierujące pracownikami (października 2012 r.) przeprowadzonego przez firmę zajmującą się szkoleniami i doradztwem BHP jest uprawniony do przeprowadzenia szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP tj. instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego?

Czy też szkolenie takie musi przeprowadzić osoba zajmująca się sprawami BHP w urzędzie tj. samodzielne stanowisko ds. BHP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?