Kiedy organ powinien wydać nową decyzję w sprawie o świadczenie wychowawcze, jeżeli wcześniej decyzja ROPS została uchylona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

W dniu 27.03.2017 r. otrzymano decyzję uchylającą z ROPS. Organ uchylił świadczenie wychowawcze na drugie dziecko od 29.11.2016 r. po oświadczeniu strony, w którym poinformowała, że mąż od dnia 29.11.2016 r. powrócił do Polski. Jednocześnie ROPS wskazał określony MGOPS jako organ właściwy do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego od powyższej daty. MGOPS cały czas wypłacał stronie świadczenie wychowawcze, tj. za grudzień 2016 r., styczeń, luty, marzec 2017 r.

Jak zakończyć sprawę zgodnie z prawem?

Czy strona powinna złożyć nowy wniosek od marca 2017 r. i wtedy nienależnie pobrane świadczenia liczyć od grudnia?

Czy jednak potraktować to jako jeden wniosek i przyznać decyzję od dnia 29.11.2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access