Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja na wycinkę drzew z nasadzeniami została wydana w 2015 r. Odroczono naliczoną opłatę na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia. Data w decyzji obowiązku nasadzeń to 31 grudnia 2020 r. Wnioskodawca poinformował organ o nasadzeniach w kwietniu br. - oględziny nasadzeń odbyły się 15 maja br. Zgodnie z nowymi przepisami organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu.

Od jakiej daty organ powinien liczyć 3 lata?

Kiedy organ powinien wszcząć postępowanie z art. 84 ust. 4 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p.?

Proszę o podanie konkretnej daty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?