Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 18 lutego 2016 r. obywatelka Ukrainy (żona Polaka) złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko urodzone w grudniu 2015 r. Na dzień składania wniosku legitymowała się kartą pobytu ważną do 17 kwietnia 2016 r. (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony). W dniu 10 marca 2016 r. wydano decyzje odmowną, SKO podtrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, jednak wskutek wniesienia przez stronę skargi na decyzję SKO, uwzględniono ją w całości co spowodowało przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 27 kwietnia 2016 r. udzielił bowiem Ukraince zezwolenia na pobyt czasowy do 26 kwietnia 2019 r., a w dniu 11 maja 2016 r. wydał kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy". Zdarzenie to miało miejsce po wydaniu decyzji odmownej. Wnioskodawczyni zamieszkuje na terenie RP przez cały okres zasiłkowy.

Czy w związku z tym należy jej odmówić prawa do świadczenia od 1 stycznia 2016 r. do 10 maja 2016 r., a z dniem wydania karty pobytu z dostępem do rynku pracy przyznać wnioskowane świadczenie od dnia 11 maja 2016 r., stosując odpowiednio art. 17c u.ś.r., czy też wydać decyzję odmowną na cały okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?