Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą stawek za odpady komunalne od maja 2019 r. pani Anna została zobligowana do złożenia nowej deklaracji obowiązującej od maja 2019 r. Nie złożyła jej i zostało wszczęte postępowanie w sprawie naliczenia opłaty za odpady komunalne. Przy prowadzeniu postępowania okazało się, iż pani Anna nie mieszka już na tej nieruchomości od 4 lat, wyprowadziła się (tamtą nieruchomość wynajmowała), a złożonej wcześniej przez siebie deklaracji nie wycofała i cały czas naliczane były na tę nieruchomość opłaty. Ma zaległość ok. 4.000 zł i teraz chce wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości w opłatach.

Co może w takiej sytuacji zrobić urząd?

Jakie ma możliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?