Kiedy organ może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze? - OpenLEX

Kiedy organ może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Chłopiec posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm, dodatkowo posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tego względu w szkole podstawowej, do której uczęszcza ma zorganizowaną pomoc ze strony nauczyciela wspierającego. Rodzice zgłosili się do GOPS z prośbą o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka.

Czy w tej sytuacji dziecku należy przyznać pomoc w formie SUO?

Jeśli tak, to czy potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza psychiatry?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX